VENKATAPPALA NAIDU KARANAM M.Sc B.Ed APSET

Mentor, Bio Sciences

kvanaidu@rguktn.ac.in

DATA TO BE UPDATED

DATA TO BE UPDATED

DATA TO BE UPDATED

DATA TO BE UPDATED

DATA TO BE UPDATED

DATA TO BE UPDATED

DATA TO BE UPDATED

DATA TO BE UPDATED